Filming av Eiendom

The Moments VIDEO sitt tilbud er rettet mot alle som ønsker å presentere eiendom for salg eller utleie på en unik måte.

En attraktiv form av film av eiendommen som viser den både innvendig og fra fugleperspektiv, kan gjøre salgstilbudet betydelig mer interessant.  Videovisning en god service til de som ikke kan komme på visning.

Med videovisning når du fram til flere kjøpere når du skal selge boligen din.